Sportovi

Odbojka

Odbojka
Raspolažemo sa dva odbojkaška igrališta koje koriste građani za svoju rekreaciju te škole u okruženju za održavanje nastave. Najam se ne naplaćuje, a lopte ne iznajmljujemo.