Programi fitness centra

Vježbe za trudnice

Vježbe za trudnice
Iako se 40-tih godina prošloga stoljeća trudnice sputavalo u tjelesnoj aktivnosti, novija istraživanja dokazuju njihov pozitivan učinak kako na majku, tako i na plod.

Američki kolegij opstetičara i ginekologa, 2015. godine je donio smjernice kojima je naglasio dobrobit i potrebe vježbanja u trudnoći. Prema njima, redovita tjelesna aktivnost tijekom trudnoće poboljšava i održava kondiciju, pomaže u održavanju težine, smanjuje rizik od gestacijskog dijabetesa u pretilih žena te poboljšava mentalno zdravlje trudnica. Trudnice bi se trebale baviti tjelesnom aktivnošću niskog do umjerenog intenziteta većinu dana u tjednu, u trajanju od minimalno 20 minuta. Ako ste zdrava trudnica i nemate zdravstvenih poteškoća, pridružite nam se na 40-o minutnim vježbama za trudnice svakoga utorka i petka u 11 sati. Vježbe vodi trenerica Maja koja je prošla edukaciju prenatalnog vježbanja odobrenu od Hrvatske komore fizioterapeuta te stekla znanja za sigurnu provedbu i planiranje vježbi ovoga tipa.

 

Termin programa: uto-pet u 11 sati.

S obzirom da se radi o malim grupama, u slučaju potrebe moguća je i prilagodba termina ovisno o željama trudnica i raspoloživosti dvorane.

Voditeljica: Maja.